Prezentare cabinet avocat Rosu Eusebiu Severin

Avo­cati cu o bogata expe­ri­enta (vezi pag­ina „ Despre noi) in toate domeni­ile, oferim ser­vicii de con­sul­tanta juridica in orice dome­niu al drep­tu­lui romanesc, pre­cum si ser­vicii de asis­tenta sau reprezentare in fata instan­telor romanesti si altor autori­tati ‚insti­tu­tii, parteneri de afac­eri, la stan­darde de inalta cal­i­tate, atat per­soanelor fiz­ice cat si celor juridice, cu domiciliul/sediul in Roma­nia sau in strainatate.. Con­sul­tati­ile juridice pot fi acor­date si online, la cer­erea clientilor.

Va astep­tam sa ne viz­itati la sediul nos­tru din Bucuresti unde avem cab­i­ne­tul sau sa ne con­tac­tati prin email sau la unul din numerele de tele­fon aflate pe pag­ina de con­tact. Unul din avo­catii nos­tri va va sta la dis­poz­i­tie cu detalii mai ama­nun­tite refer­i­toare la prob­lema dumneavostra.

Categorie: 

Servicii juridice

Litigii si recuperare creante
Dreptul muncii
Infiintari/modificari societati /pfa/asociatii/fundatii
Oferta banci
Consultanta juridica credite/finantari si piata de capital
Drept imobiliar
Drept comercial
Dreptul proprietatii intelectuale

DREPTUL MUNCII SI ASIGURARILOR SOCIALE :

Reprezentarea Angajatorului/salariatului in toate genurile de litigii de munca sau de asigurari sociale ;
Acordarea avizelor juridice in diferitele dosare, documente, proceduri si decizii ce fac parte din sfera de activitate a resurselor umane, cu scopul de a garanta conformitatea cu legea, cu regulile interne ale Angajatorului si de a preintampina eventualele litigii din domeniul relatiilor si raporturilor de munca sau de asigurari sociale;

CV si portofoliu avo­cat Rosu Eusebiu

Data, locul nas­terii , 18.02.1970 Suceava — Casatorit
Din 15.04.2005 con­silier juridic la BRD Groupe Soci­ete Gen­erale – Depar­ta­men­tul Resurse Umane
Din 15.09.2003 con­silier juridic la BCR – Cen­trala – Direc­tia Juridica – Ser­vi­ciul Reprezentare in Instanta
Din 01.04.2003 – avo­cat – Baroul Bucuresti — 2002 licen­tiat in drept – media 9.80
1998 – 2002 – Uni­ver­si­tatea « Nico­lae Tit­ulescu » Fac­ul­tatea de Drept
Intre 1994 – 2002 – au fost absolvite mai multe cur­suri in tara si strainatate (cur­suri de inspec­tori de pro­tec­tia muncii, eval­u­a­tori riscuri de munca, limba engleza — FIDES

Expe­ri­enta Profesionala:

Actual­mente avo­cat defin­i­tiv in Baroul Bucuresti
Cab­i­net Indi­vid­ual de Avo­catura « Rosu Euse­biu Sev­erin » - asigur con­sul­tanta, asis­tenta si reprezentare juridica in toate domeni­ile dreptului.

Categorie: